This list is a continuation of our over 500 Efik/Ibibio Praise And Worship Songs; to see other Lists Of Efik/Ibibio Praise And Worship Songs, click on the Pages below:

Page… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

41. Isaiah okokop uyo Obon – Lyrics

Isaiah okokop uyo Obon

Enye ete se ami mi do mi (DS)

Se ami mi, don mi

S’ededi nyeka

Isaiah okokop uyo Obon

Enye ete se ami don mi.

42. Yak Odudu Abasi osuhore edi – Lyrics

Yak Odudu Abasi osuhore edi (2x)

Yak Odudu Abasi ke enyon osuhore

Yak odudu Abasi osuhore edi

43. Eno Enye Ubon – Lyrics

Eno Enye Ubon

koro Enye okponde akan

k’otu mm’Abasi

44. Nnyin imafiak idi – Lyrics

Nnyin imafiak idi (2x)

Obon nnyin imafiak idi

Jesus nnyin inafiak idi

Dion nnyin

45. Ko k’edem enyon – Lyrics

Ko k’edem enyon

Owo iyomke utin

Owo iyomike Ofion

Jesus edi unwana.

46. Ami memek usun – Lyrics

Ami memek usun (3x)

Usun Calvary

47. Tin no ererimbot

Tin no eerimbot, ini ekem o

Ekop s’ekworo kini ekem o

siono idem kpon mm’idiok – nkpo

Usuk eyedara, usuk eyetuana.

48. Tiene, tiene, ami nyetiene Jesus – Lyrics

Tiene, tiene, ami nyetiene Jesus

Ofuri ebiet, kpukpru ebiet

Ami nyetiene Enye

Tiene, tiene, ami nyetiene Jesus

Nt’Enye adade mi usun nyetiene Enye.

49. Obon nam nyama – Lyrics

Obon nam nyama (2x)

k’iko ye ke ido

man ererinbot ekut Christ k’ami

Enyun ema Enye nko

50. Nyedu nno Jesus k’usen k’usen – Lyrics

Nyedu nno Jesus k’usen k’usen

Nyedu nno Jesus, s’kpededi

Eti Spirit ke ndikop uyo

Nyedu nno Jesus k’usen k’usen

51. Nte omodu k’ibat – Lyrics

Nte omodu k’ibat (3x)

Enyanade ke mfon?

52. Nam mi mma ndito Ete mi – Lyrics

Nam mi mma ndito Ete mi

Ima edem enyon (3x)

Nam mi mma kndito Ete mi

Ima edem enyon

Nt’akanamde me akpa ono mi

53. Sin aran k’ikan mi man mkpeyama – Lyrics

sin aran k’ikan mi man mkpeyama

sin aran k’ikan mi Obon

sin aran k’ikan mi man mkpeyama

man mkpeyama tutu eyo esiere

54. Ukut mi ema ebuk – Lyrics

Ukut mi ema ebuk

Idisetke aba ke nsi-nsi

55. Ami ndikponoke Abasi ubok owo – Lyrics

Ami ndikponoke Abasi ubok owo

Abasi ubok owo (response)

Ndikponoke antichrist, antichrist

Ndikponoke lucifer, lucifer

Ndikponoke mme dragon, mme dragon

Ndikponoke mme satan, mme satan

Ndikponoke mme unam oro, mme unam oro

Ami ndiboho idiono mmo emi ewetde ke okpoiso

Ami ndiboho idiono mmo emi edide 6,6,6

56. O usen oro! Ami meti usen oro – Lyrics

O usen oro! Ami meti usen oro

Ami ndifreke usen oro

Christ ekeyetde mm’idiok-nkpo mi

57. Abasi Abraham, Isaac ye Jacob – Lyrics

Abasi Abraham, Isaac ye Jacob

Jehovah owo ekon

Ima Esie ebighi ke nsi-nsi ye nsi-nsi

O toro enyin Esie

58. Enye edi utibe – Lyrics

Enye edi Utibe (2x)

Enye edi utibe Abasi.

59. Di, toro Obon – Lyrics

Di toro Obon (di toro Obon)

O ikot Abasi (O ikot Abasi)

Emi edade (emi edade)

Ke Ufok Abasi (ke Ufok Abasi)

Menere ubok fo (Menere ubok fo)

K’edisana ebiet (k’edisana ebiet)

Nyun toro Obon (nyun toro Obun) 2x

60. Baba nkpo kiet isonke – Lyrics

Baba nkpo kiet isonke

Edieke obonde akam,

Jesus edi oboro akam

Edieke obonde akam.

See other Efik Praise And Worship Songs through the Pages… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Leave a Reply