List Of Old Testamnet Bible Characters In Chronological Order

 • Adam and Eve (Before 4000 BC)
 • Shem, Hem, and Japheth (Before 3000 BC)
 • Cain and Abel (Before 3000 BC)
 • Noah (Before 3000 BC)
 • Job, 2100 Bc
 • Abraham & Sarah (Journey to Canaan to Death) – 2091 BC – 1991 BC
 • Ishmael – 2080 BC
 • Isaac, 2066 bc
 • Jacob and Esau (Birth), 2025 bc
 • Jacob (Birth to Death) – 2025 bc – 1859 bc
 • Joseph (Slavery to Death) – 1898 BC – 1806 bc
 • Moses (Birth to Death) w/ Aaron and Miriam – 1525 bc – 1406 bc
 • Nadab & Abihu (Consecration and Death) – 1445 bc
 • Korah Rebels – 1426 bc
 • Joshua (Chosen to succeed Moses to farewell address) – 1407 bc – 1375 bc
 • Balak and Balaam – 1407 BC
 • Rahab (w/ spies) – 1406 bc
 • Othniel – 1374 bc
 • Eglon – 1334 bc
 • Ehud – 1316 bc
 • Deborah and Barak – 1235 bc
 • Gideon – 1169 bc
 • Naomi, Ruth, and Boaz – 1140 bc
 • Abimelech (From plot to be king to Death) – 1129 bc – 1126 bc
 • Tola and Jair – 1118 bc
 • Samuel (Birth to Death) – 100 bc – 1011 bc
 • Jephthah, Ephraim, Ibzan, Elon, Abdon – 1097 bc – 1075 bc
 • Samson – 1075 bc
 • Saul (King to Death) – 1043 bc – 1010 bc
 • David (Anointed to Death), 1024 bc – 970 bc
 • Solomon (Birth to Death), 990 bc – 931 bc
 • Rehoboam, 930 bc – 913 bc
 • Jeroboam I, 930 bc – 910 bc
 • Abijam, 913 bc – 911 bc
 • Asa, 911 bc – 870 bc
 • Baasha, 909 BC – 886 bc
 • Elah, Zimri, Omri, 886 bc – 885 bc
 • Ahab, 874 bc – 852 bc
 • Jehoshaphat, 870 bc – 848 bc
 • Elijah, 863 bc – 851 bc
 • Jehoram, 853 bc – 841 bc
 • Joram, 852 bc – 841 bc
 • Elisha, 851 bc – 797 bc
 • Jehu, 841 bc – 814 bc
 • Athaliah, 840 bc – 835 bc
 • Joel, 835 bc – 796 bc
 • Joash, 835 bc – 796 bc
 • Jehoahaz, 814 bc – 798 bc
 • Jehoash, 798 bc – 780 bc
 • Amaziah, 796 bc – 790 bc
 • Jeroboam II, 793 BC – 752 bc
 • Uzziah, 790 bc – 737 bc
 • Jonah, 785 bc – 753 bc
 • Amos, 760 bc – 750 bc
 • Hosea, 753 bc – 715 bc
 • Menahem, 751 bc – 740 bc
 • Jotham, 750 bc – 721 bc
 • Tiglathpileser III, 745 bc – 718 bc
 • Micah, 742 bc – 687 bc
 • Isaiah, 740 bc – 681 bc
 • Pehahiah, 740 bc – 738 bc
 • Pekah, 738 bc – 718 bc
 • Ahaz, 730 bc – 715 bc
 • Shalmaneser V, 718 bc – 709 bc
 • Hoshea, 718 bc – 709 bc
 • Hezekiah, 715 bc – 686 bc
 • Sargon, 709 bc – 705 bc
 • Sennacherib, 705 bc – 681 bc
 • Manasseh, 695 bc – 642 bc
 • Nahum, 663 bc – 612 bc
 • Zephaniah, 640 bc – 621 bc
 • Josiah, 639 bc – 610 bc
 • Obadiah, 627 bc – 586 bc
 • Jeremiah, 627 bc – 586 bc
 • Nabopolassar, 626 bc – 605 bc
 • Habakkuk, 612 bc – 589 bc
 • Jehoahaz, 610 bc – 607 bc
 • Jehoiakim, 607 bc – 596 bc
 • Daniel, 605 bc – 536 bc
 • Nebuchadnezzar, 605 bc – 562 bc
 • Zedekiah, 597 bc – 586 bc
 • Jehoiachin – 597 bc
 • Ezekiel, 593 bc – 571 bc
 • Evil Merodach, 562 bc – 560 bc
 • Belshazzar, 553 bc – 539 bc
 • Cyrus, 550 bc – 530 bc
 • Darius I, 521 bc – 486 bc
 • Haggai, 520 bc
 • Zechariah, 520 bc – 480 bc
 • Xerxes, 486 bc – 464 bc
 • Malachi -430 bc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here