SIMON PETER
ANDREW
JOHN
JAMES THE GREATER
JAMES THE LESS
MATTHEW
PHILIP
BARTHOLOMEW
THOMAS
THADDAEUS
SIMON THE ZEALOT
JUDAS ISCARIOT (BETRAYED JESUS)
MATTHIAS (REPLACED JUDAS ISCARIOT)

Leave a Reply