1. Walang hanggang sasambahin
2. Little boy
3. Nagiisa
4. Tanging ikaw

Leave a Reply